• کاشان - میدان شورا - ساختمان نوآوری سلامت

تماس با ما

09016693332

031-55543022

ایمیل

info@r-tebvida.ir

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 14:30

اکسیژن

تنفس و انواع آن
  • 10
  • آوریل
  • تنفس و انواع آن

    تنفس: تَنَفُس یا اِستِنشاق مجموع دو عمل فروبردن هوا به داخل دستگاه تنفسی (دَم) و سپس خارج کردن هوا (بازدم) که هدف ...

    10 آوریل 2023
    بدون دیدگاه