• کاشان - میدان شورا - ساختمان نوآوری سلامت

تماس با ما

09016693332

031-55543022

ایمیل

info@r-tebvida.ir

ساعات کاری

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 14:30

بازدید منتخبین وزارت بهداشت

بازدید منتخبین وزارت بهداشت
  • 3
  • آگوست
  • بازدید منتخبین وزارت بهداشت

      دکتر علی محمد نیک فرجام مدیر سابق مرکز رشد فناوری، دکتر احسان احمدی سرپرست مرکز رشد و دکتر اژدر حیدری ...

    3 آگوست 2022
    بدون دیدگاه